• 24 maja 2024

Jak zabezpieczyć budynek przed pożarem?

Jedną z bardzo ważnych funkcji budynku jest zabezpieczenie jego użytkowników oraz zamkniętych w nim sprzętów i towarów przed skutkami pożaru. Zespół środków, które mają na celu zapobieżenie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów nazywamy ochroną przeciwpożarową. W budownictwie obejmuje ona odpowiednie zaprojektowanie układu pomieszczeń, wyjść, korytarzy, użycie odpowiednich materiałów, oraz wyposażenie budynku w sprzęt do gaszenia pożaru i ratowania ludzi, oraz dobytku. Czas, w którego trakcie w warunkach pożaru budynek lub jego część może spełniać swoją funkcję, nazywa się odpornością ogniową. Odporność ogniowa budynku zależy od:

  • obciążenia ogniowego, czyli ilości materiałów palnych na 1m2 pomieszczenia

  • klasy odporności ogniowej poszczególnych elementów konstrukcji (ściany, stropy, schody, dach itp.)

  • liczby kondygnacji

  • podziału na strefy pożarowe

Czym jest strefa pożarowa?

Strefa pożarowa – to część budynku oddzielona od sąsiednich części stropami i ścianami przeciwpożarowymi lub całość budynku oddzielona od innych budynków wolnym pasem przestrzeni. W wypadku powstania pożaru konieczne jest zapewnienie możliwości szybkiego opuszczenia zagrożonego budynku lub strefy. Rolę tę pełnią drogi ewakuacyjne, które sstanowią najkrótsze połączenie pomieszczeń z przestrzenią otwartą. Do dróg ewakuacyjnych należą schody, pochylnie, halle, korytarze, tunele, galeria, drabiny itp. Drogi ewakuacyjne powinny być obudowane ścianami o odporności ogniowej klasy B lub C (odporność ogniowa od 1 do 2h). Drzwi na drogach ewakuacyjnych muszą otwierać się zgodnie z kierunkiem ruchu. Ponadto przepisy określają dokładnie dopuszczalne długości dróg ewakuacyjnych zależnie od klasy odporności ogniowej budynku.

Top