• 24 maja 2024

W jaki sposób rozchodzi się dźwięk?

Jeżeli źródło dźwięku znajduje się w punkcie, wówczas fale dźwiękowe, czyli drgania cząsteczek ośrodka rozchodzą się kuliście we wszystkich kierunkach od tego punktu. Jeżeli natomiast źródłem dźwięku jest duża powierzchnia płaska, wówczas może powstać fala płaska. Dopóki fala kulista nie natrafi na przeszkodę, rozchodzi się w ośrodku promieniści, z tym że na skutek oporu stawianego przez ośrodek szybkość rozchodzenia się fali może być różna, jak również różny może być czas, w którym fala zaniknie (zostanie pochłonięta przez materiał). W akustyce budowlanej istotne jest, jak zachowuje się fala dźwiękowa, natrafiając na przeszkodę w postaci przegrody budowlanej.

Odbicie fali dźwiękowej

Otóż fala taka zostaje od tej przeszkody częściowo odbita, a częściowo przez nią pochłonięta. Kąt padania fali dźwiękowej jest równy kątowi odbicia, a to, jaka część natężenia fali zostanie pochłonięta, a jaka odbita, zależy od charakterystyki materiału, z którego wykonana została przegroda. Z punktu widzenia akustycznego materiał ten określamy dwoma współczynnikami: pochłaniania dźwięku i odbicia fali dźwiękowej. Współczynnik pochłaniania dźwięku ma duże znaczenie dla wyboru materiału, który należy zastosować jako izolację przeciwdźwiękową. Jak wynika z tabeli dla dobrania odpowiedniego materiału izolacyjnego, konieczna jest znajomość poziomu natężenia dźwięku w poszczególnych pasmach częstotliwości, ponieważ różne materiały mają różne wartości współczynnika pochłaniania uzależnione od częstotliwości dźwięku.

Top