• 14 czerwca 2024

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się dla wielu przedsiębiorców z działalnością produkcyjną. Produkcja polega na wytwarzaniu określonych dóbr materialnych w sposób ciągły i zorganizowany. Z działalnością produkcyjną wiąże się wiele różnorodnych czynności, między innymi przetwarzanie, fabrykowanie i magazynowanie produktów. Z tego względu konieczne jest odpowiednia organizacja architektoniczna i zagospodarowanie techniczne budynku produkcyjnego. W dzisiejszym artykule postanowiliśmy przyjrzeć się kwestii projektów architektonicznych budynków produkcyjnych i odpowiedzieć na pytanie czym kierować się przy wyborze takiego projektu.

Kto przygotowuje projekty architektoniczne budynków produkcyjnych?

Opracowaniem profesjonalnego projektu budynku produkcyjnego zajmuje się cały zespół ekspertów. Są to doświadczeni projektanci, architekci i konstruktorzy, posiadający szeroką wiedzę i umiejętności. Dlatego skorzystanie z ich usług zalecane jest wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym przedsiębiorstwa produkcyjne. Biuro Architektoniczne KB Projekt od lat przygotowuje kompleksowe projekty obiektów wykorzystywanych jako budynki produkcyjne. Oferta jest bardzo różnorodna – znajdują się w niej między innymi wielofunkcyjne obiekty produkcyjno-usługowe, przestronne hale magazynowe, czy budynki magazynowo-handlowo-usługowe. Propozycje skierowane są zarówno do inwestorów dysponujących dużymi działkami, jak i dla tych posiadających mniejszą przestrzeń pod zabudowę.

Organizacja przestrzeni w budynku produkcyjnym

Najważniejszym pomieszczeniem w budynku produkcyjnym jest oczywiście hala produkcyjna. W tym przypadku kluczowe znaczenie ma właściwa organizacja przestrzeni, czyli tzw. ciąg technologiczny. Rozwiązania technologiczne stosowane w budynkach produkcyjnych będą się różnić w zależności od branży. W budynku produkcyjnym zazwyczaj przewiduje się także osobne pomieszczenia laboratoryjne, osobne pomieszczenie do sortowania i pakowania towarów oraz miejsce do bezpiecznego składowania odpadów. W projektach zawarto oczywiście również część socjalną, a więc osobne pomieszczenia na szatnie, WC dla pracowników i pomieszczenia gospodarcze.

Rozwiązania technologiczne

Projektanci budynków produkcyjnych muszą wziąć pod uwagę rozwiązania technologiczne, jakie będą użyte w trakcie procesu produkcji. Kluczową sprawą jest przy tym zaprojektowanie odpowiednich instalacji elektrycznych, oświetleniowych, wentylacyjnych i grzewczych. W związku ze specyfiką procesów produkcyjnych w obiekcie musi znaleźć się także stosowna infrastruktura transportowa. Projekty przygotowywane przez Biuro Architektoniczne KB Projekt zakładają wydzielenie osobnych pomieszczeń na różne rodzaje surowców, między innymi olej i substancje toksyczne.

Różne branże, różne projekty

Projekty przygotowywane przez zespół KB Projekt dedykowane są różnym gałęziom przemysłu. Propozycje skierowane są między innymi do właścicieli firm zajmujących się produkcją części i maszyn, przedsiębiorstw produkcji spożywczej czy różnego rodzaju fabryk. Wiele spośród projektów dotyczy wielofunkcyjnych obiektów produkcyjnych, w których oprócz hali produkcyjnej znajduje się także część usługowa (np. sklep, w którym można kupić wytwarzane towary). Pracownicy KB Projekt dbają o to, by struktura architektoniczna obiektów oraz elewacje budynków były interesujące pod względem estetycznym. Właściciele przedsiębiorstw mogą liczyć na to, że budynek produkcyjny stanie się godną wizytówką ich firmy. W ofercie znajdują się zarówno budynki jednokondygnacyjne, jak i większe obiekty o kilku kondygnacjach. Jednak bez względu na wielkość nieruchomości, Projektanci Biura Architektonicznego KB Projekt dbają o optymalne wykorzystanie całej dostępnej przestrzeni.

Współpraca: http://www.zjawiskowydom.pl

Top